Yokohama Station NextTrain

Current Time: 01:01    

Tokaido Main Line - Odawara,Atami bound

04:54 Atami

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

05:25 Takasaki

Shōnan–Shinjuku Line - Ōfuna,Odawara/Kurihama bound

07:10 Hiratsuka (Rapid)

Shōnan–Shinjuku Line - Takasaki,Utsunomiya bound

06:26 Takasaki (Rapid)

Yokohama Line - Machida,Hachiōji bound

06:28 Hachiōji

Yokosuka Line - Zushi,Kurihama bound

04:53 Kurihama

Yokosuka Line - Tokyo bound

05:22 Tokyo

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Isogo,Ōfuna bound

04:37 Ōfuna

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Kamata,Shinagawa bound

04:21 Ōmiya