Yokohama Station NextTrain

Current Time: 08:04    

Tokaido Main Line - Odawara,Atami bound

08:10 Atami

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

08:06 Takasaki

Shōnan–Shinjuku Line - Ōfuna,Odawara/Kurihama bound

08:10 Hiratsuka (Rapid)

Shōnan–Shinjuku Line - Takasaki,Utsunomiya bound

08:09 Takasaki (Rapid)

Yokohama Line - Machida,Hachiōji bound

08:23 Hachiōji

Yokosuka Line - Zushi,Kurihama bound

08:06 Zushi

Yokosuka Line - Tokyo bound

08:06 Chiba (Rapid)

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Isogo,Ōfuna bound

08:07 Sakuragichō

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Kamata,Shinagawa bound

08:06 Ōmiya